Ouderbijdrage
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Ouderbijdrage
 
 

Het onderwijs aan onze kinderen is in principe kosteloos. Echter om extra activiteiten te kunnen bekostigen wordt er jaarlijks door de Activiteitencommissie (Ouderraad) aan de ouders een bepaald bedrag gevraagd, de zogenaamde ouderbijdrage. De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is vrijwillig.

De bijdrage is dit schooljaar vastgesteld op 17,50 euro. Deze wordt door de Activiteitencommissie gebruikt voor onder andere:

- De gebeurtenissen rondom de feestdagen zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsdag;

- De traktaties bij sportieve activiteiten zoals schoolbasketbal, schoolvoetbal, schoolhandbal.

Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL20 ABNA 0977536033, ten name van AC OBS De Kluft, graag met vermelding van de naam van uw kind(eren). In overleg met de penningmeester kunt u eventueel een betalingsregeling met betrekking tot de ouderbijdrage overeenkomen.

In januari / februari zal er een verzoek uitgaan om het geld voor het schoolreisje / feestweek (om het jaar) te betalen. De kosten worden t.z.t. bepaald door de leerkrachten, afhankelijk van waar de schoolreisjes naar toegaan. Groep 8 gaat jaarlijks drie dagen op kamp naar Texel.