MR
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » MR
 
 

MR leden 2018-2019 

Voorste rij van links naar rechts: Dhr. Ivo Witte (ouder De Kluft), Mevr. Edith Gerssen (Intern Begeleider beide locaties) en Dhr. John van der Graaf (ouder 't Tuselant). 

Achterste rij van links naar rechts: Mevr. Miranda Melis (ouder De Kluft), Mevr. Simone van Straalen (leerkracht 't Tuselant), Dhr. Michiel Sanderse (ouder De Kluft).

 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR.) Dit is een verplicht orgaan waarin zowel de ouders als de leraren zijn vertegenwoordigd. Onze MR. bestaat uit drie ouders en drie leraren.

Beide groeperingen worden voor twee jaar, middels een verkiezing, uit hun achterban gekozen. Daarna zijn zij, indien gewenst, herkiesbaar voor een volgende periode.

De MR. heeft o.a. als belangrijke taak de groei en de bloei van de school te bevorderen. Ook mag zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij advies- respectievelijk instemmingsrecht bij besluiten van het bestuur. De directeur is toegevoegd als adviserend lid en bespreekt met de MR. de lopende zaken binnen de school. Tevens zal hij vragen om advies en instemming van de MR. bij het vaststellen van bijvoorbeeld het Schoolplan en de nascholingsplannen.

De vergaderingen van de MR., ongeveer om de 6 weken, zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Daarnaast is de MR. middels een ouder en een leerkracht vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad hebben alle openbare basisscholen twee zetels.