Welkom!

Van harte welkom op de website van Meerwerf Basisschool De Kluft,

een basisschool die sinds oktober 2015 gehuisvest is in een prachtig modern, vernieuwd gebouw!

Wij zijn een Vreedzame School. Dit is een programma voor de gehele school gericht op sociale competentie en actief burgerschap. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, krijgen een stem en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.Verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en de gemeenschap en openstaan voor verschillen tussen de mensen staat hierbij centraal. Door de fijne sfeer binnen de school behalen we optimale resultaten met elkaar. Een mens is niet alleen. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan en samenwerken met anderen.

Binnen het leerstofjaarklassensysteem worden de verschillende leervakken gestructureerd, maar adaptief aangeboden. Eigenaarschap van het eigen leerproces is hierbij van groot belang. Leren in de praktijk komt veel voor. Door lessen aan te bieden vanuit schoolbrede thema's ligt ons aanbod dicht(er)bij de belevingswereld van de kinderen. Op onderzoek gaan en uitstapjes maken hoort hier zeker bij. Sleutelwoord is hierbij ervaren.

Iedereen bezit talent. Speerpunt dit schooljaar is ons de ontwikkeling op alle gebieden rondom talenten eigen te maken. Daarbij denken wij niet alleen aan de kinderen die 'meer' aankunnen, de kinderen die daardoor een (gedeeltelijk) eigen lesprogramma aangeboden krijgen door middel van Levelwerk. Daarbij denken wij ook aan het aanboren van talent op allerlei uiteenlopende gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, drama, dichten, sport, ICT en onze (groene) leefomgeving. Om deze talenten optimaal uit te diepen zijn wij verschillende samenwerkingen aangegaan met onder andere Triade, De Oranjerie, Openbare Bibliotheek Den Helder en verzorgingstehuis Ten Anker.  

Een tweede speerpunt dit schooljaar is voor ons te onderzoeken hoe wij ons onderwijs gericht op ICT, op een zo ideaal mogelijke manier vorm kunnen geven. Zodat wij naast het gebruik van onze moderne middelen (laptops en touchscreens) de kinderen kunnen voorbereiden op de wereld over 10 jaar. Onlangs hebben wij een hoeveelheid chromebooks aangeschaft. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje ICT.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Annemieke Hoogschagen