Identiteit

Onze school gaat uit van de samenleving van dit moment en is gericht op alle groepen in die maatschappij. Wij dragen actief bij aan alle waarden, meningen, houdingen en gedragingen die nodig zijn om de samenhang in ons land te bevorderen. Verschillende kinderen op respectvolle wijze gezamenlijk opvoeden en onderwijzen door deskundige onderwijsgevenden met verschillende achtergronden, is voor ons een belangrijke kernwaarde.

Op onze school leren de kinderen over verschillende levensbeschouwelijke opvattingen en verschillende culturen. Hierdoor ontwikkelen zij een respectvolle en tolerante houding.

De Kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn:

  1. Iedereen welkom
  2. Iedereen benoembaar
  3. Wederzijds respect
  4. Waarden en normen
  5. Van en voor de samenleving