Onderwijs in de groepen 1 en 2

 

De uitgangspunten van onderwijs aan het jonge kind zijn voor ons

welbevinden en betrokkenheid.

Wij werken in de groep thematisch, waarbij we een uitdagende speel en leeromgeving creëren. Op deze manier worden kinderen geprikkeld om te ontdekken, te ervaren, te spelen, te bewegen en te leren. Er is een beredeneerd aanbod ontwikkeld voor ieder schooljaar. Hierin staan de doelen voor ieder ontwikkelingsgebied centraal. We werken rond thema’s waarbij we daarnaast ook rekening houden met de seizoenen, jaarfeesten en nationale activiteiten.

U kunt bij verschillende thema’s denken aan

- Vrienden;

- Kikker in de kou;

- Onder de grond;

- Boven de grond.

 

De inbreng van de kinderen neemt hierin een waardevolle, centrale rol in beslag.

De ontwikkeling van ieder kind wordt op de voet gevolgd en er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende observatie- en registratie-instrumenten. Deze gegevens worden gebruikt om te analyseren op welk niveau een kind functioneert, om zo op de juiste manier in te kunnen steken op de ontwikkeling die op dat moment nodig is.  

Contact met ouders vinden wij heel belangrijk, wij hebben dan ook regelmatig gesprekken met ouders en verzorgers over de ontwikkeling van hun kind.

De ontwikkeling van ieder kind wordt bijgehouden in een portfolio. Zo heeft het kind wanneer het naar groep 3 gaat een mooi opgebouwd naslagwerk van de jaren in de kleutergroep!