Da Vinci en Talenten

Een onderdeel van ons talentenonderwijs wordt vormgegeven vanuit wereldorientatie. Op De Kluft werken we met de methode DaVinci, de nieuwe methode voor wereldverkenning. Deze maakt van onderwijs een samenhangend geheel en beslaat de volgende onderdelen:

- Orientatie op jezelf en de wereld

- Wereldburgerschap

- Burgerschapsvorming

- Levensbeschouwing

- 21st Century Skills

- de Canon van de Nederlandse Geschiedenis

- Wetenschap en Techniek

- Persoonsontwikkeling

Er worden geen aparte lessen meer gegeven met betrekking tot geschiedenis, wereldorientatie, aardrijkskunde, techniek, maatschappijleer, levensbeschouwing en biologie maar alles wordt aangeboden en samengevoegd vanuit een thema.  Een thema duurt altijd een aantal weken en het opwekken van verwondering staat hierbij centraal. De kinderen kunnen na het klassikale aanbod zelf, op hun eigen niveau aan de slag met de verwerking. De verwerking kan plaats vinden vanuit ieders talent, de producten worden aan het einde van het thema aan elkaar gepresenteerd.

 

(Voorbeeld groep 6/7: Thema Indianen) 

 

 

 

,