Continurooster

Het team van Meerwerf basisschool De Kluft heeft in het voorjaar van 2016 in samenwerking met de MR onderzocht of de invoering van het continurooster bij ons op school wenselijk zou zijn en wat de mogelijke voor- en nadelen zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. 

Wat is een continurooster?

Bij een continurooster blijven de leerlingen van de school tussen de middag over op school. Door invoering van het continurooster wordt er een half uur gegeten en gespeeld onder toezicht. Een van de voordelen van het continurooster is het creëren van rust in de school.  Kinderen blijven in het schoolritme en pakken het lesprogramma makkelijker op. Een ander voordeel is dat de kinderen eerder thuis zijn en er meer tijd is voor sport, spel en huiswerk.

In april 2016 hebben wij onder de huidige ouders en verzorgers een enquête uit laten gaan betreffende deze eventuele schooltijden-verandering. Een grote meerderheid (86%) van de ondervraagden bleek voor invoering van een continurooster met 5 gelijke dagen. Dit betekent dat wij in schooljaar 2016 – 2017 direct zijn gestart met deze nieuwe schooltijden.  

De nieuwe schooltijden zien er als volgt uit:

Maandag         08.30 – 14.00 uur

Dinsdag           08.30 – 14.00 uur

Woensdag       08.30 – 14.00 uur

Donderdag      08.30 – 14.00 uur

Vrijdag             08.30 – 14.00 uur

Zoals u ziet zijn alle dagen gelijk. Op deze manier zijn er geen wisselingen meer van tijden en zijn er geen verschillen meer tussen de onder- en bovenbouw.