Inpandige Peuterspeelleergroep en BSO

                     

Kinderopvang, Peuterspeel-leergroep en BSO onder een dak op De Kluft

Wij bieden een geïntegreerde leerlijn voor kinderen van 2-12 jaar. Dit doen we door als

Meerwerf Basisschool in combinatie met de Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) onderwijs en kinderopvang binnen De Kluft te combineren: 

-       Peuterspeel-leergroep met Voor- en Vroegschoolse educatie (SKDH);

-       Basisonderwijs (Meerwerf Basisschool De Kluft);

-       Voorschoolse opvang (SKDH);

-       Naschoolse opvang (SKDH). 

Het bieden van een peuterspeel-leergroep, basisonderwijs en voor- tussen en naschoolse opvang onder één dak biedt vele voordelen. We werken hiermee onder één regie en onder één dak nauw samen aan een doorgaande lijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod voor kinderen in de leeftijd van 2 -12 jaar, van 's morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur. Onder één regie betekent dat wij onze krachten bundelen. Het gaat om de ontwikkeling van kinderen en daarin heeft spelen een zeer belangrijke rol.

Peuter- speel en leergroep

Wij bieden in de school een peuteraanbod bij de peuterspeel- en leergroep het Waterkasteel. De PSL locaties van SKDH zijn gericht op het spelenderwijs leren. De brede ontwikkeling wordt gestimuleerd en gevolgd aan de hand van het VVE programma Uk & Puk.

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang is elke schooldag vanaf 07.00 uur mogelijk. De voorschoolse opvang is inclusief ontbijt. De kinderen eten een broodje en kunnen samen spelen. Leest uw kind graag even rustig in een hoekje een boekje? Ook dat kan natuurlijk. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in de klas of op de groep zijn.  

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden. De opvang staat in het teken van huiselijkheid, veiligheid en vrijheid. Het activiteitenaanbod is uitdagend en brengt kinderen spelenderwijs verder in het eigen kennen en kunnen. Aan de hand van een thema wordt telkens een gezamenlijke binnen- of buitenactiviteit georganiseerd. Naschoolse opvang is mogelijk op alle doordeweekse dagen vanaf de eindtijd van school tot 17.00 uur of tot 18.00 uur. De kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden door medewerkers van SKDH aan het eind van de les uit de klas of groep opgehaald. Opvang is al mogelijk vanaf een tarief van € 0,40 per uur. 

Vakantieopvang

In de vakanties is de BSO op alle doordeweekse dagen geopend, vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. Het kan zijn dat de opvang gecombineerd wordt voor verschillende BSO’s op een andere locatie.

 

Meer informatie

U kunt de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang vragen om meer informatie omtrent de voor- en naschoolse opvangmogelijkheden voor uw kind(eren). U kunt de mogelijkheden ook bekijken op de website www.kinderopvangdenhelder.nl of contact opnemen met de Stichting Kinderopvang Den Helder op 0223-614202.