Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

-       Samen en Verbonden;

-       Fit en Sportief;

-       Veiligheid en Structuur;

-       Waardering en (H)Erkenning;

-       Ontdekken en Nieuwsgierig zijn;

-       Vaardigheid en Talent.

Op De Kluft streven wij naar verbondenheid. We leren en bewegen samen. We willen de kinderen bijbrengen om iedereen bij de verschillende activiteiten te betrekken, naar elkaar te luisteren en een open houding naar elkaar te hebben. We laten ons leiden door de lessen van De Vreedzame School en bieden coöperatieve werkvormen aan. Op deze manier stimuleren wij een positieve communicatie tussen de leerlingen dat weer leidt tot sportief gedrag en een goede samenwerking.

Wij vinden een fitte en gezonde leefstijl belangrijk. We dagen de leerlingen uit tot meer  beweging, een open houding te hebben t.a.v. bewegen en hun talenten op sportgebied te ontdekken. Fit zijn betekent niet alleen bewegen, maar ook gezond eten en drinken. Daar besteden wij op verschillende manieren aandacht aan.

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om kinderen voor te bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Onze leerlingen worden hierop voorbereid, binnen de veilige grenzen van onze school.

Wij spreken door De Vreedzame School als leerkrachten dezelfde taal op het gebied van sociale vaardigheden en gedrag met onze leerlingen. Op deze manier – en mede door ons klassenmanagement - ontstaat een duidelijke vaste structuur door de gehele school.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling wordt gezien! Gezien en gehoord worden is namelijk nodig voor het verkrijgen en behouden van een positief zelfbeeld. Daarbinnen speelt inzicht hebben in eigen mogelijkheden ook een grote rol. Leren (h)erkennen van eigen mogelijkheden en ontwikkelpunten zorgt voor zelfvertrouwen en waardering voor jezelf en anderen.

Wij stimuleren de leerlingen tot het stellen en bijstellen van eigen leerdoelen. Bij eigen leerdoelen stellen hoort eigenaarschap. Eigenaarschap geeft de leerling zicht op eigen kunnen en duidelijkheid bij het maken van de benodigde vervolgstappen. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op het ontwikkelen en benutten van talenten, deze worden geprikkeld door een uitdagende speel- en leeromgeving.

Op De Kluft werkt een gedreven team dat zich volledig inzet voor de optimale talentvolle ontwikkeling van onze leerlingen.