Organisatie

Leerlingenaantal en groepsinrichting

Onze school heeft in schooljaar 2019-2020 ongeveer 145 leerlingen. Doordat we wat leerlingenaantal "klein" zijn is er sprake van "korte lijnen". We zijn vlug op de hoogte van hetgeen er speelt en iedereen kent elkaar. Jong en oud trekt met elkaar op en gedurende het schooljaar worden er activiteiten georganiseerd waarbij alle kinderen betrokken zijn.

Wij spreken op school over de onderbouw en de bovenbouw. Met de onderbouw bedoelen we de groepen 1 t/m 4. De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8. Het ministerie bepaalt hoeveel formatieplaatsen er beschikbaar zijn voor de school en welke regels in acht genomen moeten worden bij de inzet daarvan. Voor ons is ook het leerlingenaantal belangrijk bij de samenstelling van groepen.

Groepsgrootte

Binnen de wettelijke regels werken we met zo klein mogelijke groepen. In samenspraak met team en medezeggenschapsraad komen we tot een zo gunstig mogelijke verdeling. Dit schooljaar werken we met 6 combinatie-groepen en een enkele groep.