ICT

ICT en basisschool De Kluft

Hoe hebben wij daar vorm aangegeven? U kunt er hier iets over lezen!


In iedere klas hangt een digitaal schoolbord met touchscreen, alle groepen hebben een aantal computers in de klas en daarnaast hebben wij voor de leerlingen de beschikking over groot aantal laptops.

Voordelen van het digitale schoolbord zijn o.a.

  • het kunnen verrijken van de lessen door gebruik te maken van informatieve websites en filmpjes passend bij een thema of bijvoorbeeld de geschiedenisles.
  • een digitaal boek klassikaal lezen, bijvoorbeeld een prentenboek.
  • lessen kunnen geïntroduceerd worden met een powerpoint voorstelling.
  • leerlingen kunnen hun spreekbeurt ondersteunen met een powerpoint.
  • de lesboeken en werkboeken of werkbladen zijn gedigitaliseerd, de leerkracht kan dus op het 'schoolbord' de lessen uit de boeken of de werkbladen laten zien en op die manier 'meelezen' met de leerlingen.
  • binnen het software systeem van het digitale lesbord zijn door de leerkracht uitdagende lessen te maken.

De computers en laptops in de klassen worden gebruikt om leerlingen extra te laten oefenen met oefenstof, bijvoorbeeld bij rekenen, taal, spelling en woordenschat. Onze methode voor begrijpend lezen is geheel gedigitaliseerd. 

Verder kunnen er educatieve games gespeeld worden, leerlingen die meer aankunnen, kunnen verrijkende opdrachten op de computers maken en leerlingen kunnen eduboeken lezen op de computer of andere opdrachten maken. De computers worden ook vaak ingezet als onderdeel van een circuit rondom een thema.

Inmiddels zijn er nieuwe chromebooks geleverd (februari 2017). Een Chromebook ziet eruit en werkt als een laptop, maar is het niet. Er is een belangrijk verschil: Chromebooks gebruiken in plaats van Windows of Apple iOS het besturingssysteem ‘Google Chrome OS’. Leerlingen slaan instellingen en bestanden op in de (beveiligde) cloud. Op welk Chromebook ook ingelogd wordt: zij zien altijd hetzelfde scherm en hebben altijd toegang tot hun eigen bestanden. Op dit moment worden de chromebooks gebruiksklaar gemaakt. Doordat er met Google als besturingssysteem wordt gewerkt duurt het iets langer voordat we ze officieel in gebruik kunnen nemen. Verder zijn de chromebooks uiteraard van alle benodigde gemakken voorzien...

Kortom; ICT neemt een steeds grotere plaats in binnen ons onderwijs. ICT verandert ook in een razend tempo binnen onze leefomgeving. Speerpunt voor het huidige schooljaar is voor ons te onderzoeken hoe wij ICT dusdanig, met vernieuwde, moderne leermiddelen in kunnen zetten. Zodat wij onze leerlingen gedegen kunnen voorbereiden op de wereld over 10 jaar. Dit betekent dat wij naast de aanschaf van nieuwe materialen een nieuw ICTbeleid uit zullen stippelen. 

Als u geïnteresseerd bent in ons oude beleidsplan kunt u dat hier lezen.